Privacyverklaring

Atletiekwerking sportkring Eternit beschermt ook uw privacy!

Uw privacy is onze zorg, daarom geven we hieronder aan:

– Wie verantoordelijk is voor de verwerking van de gegevens op deze website.
– Overzicht van de verwerkte persoonsgegevens:
– Welke gegevens we verzamelen, verwerken en waarvoor ze gebruikt worden.
– Hoe lang we de gegevens bewaren.
– Met wie we de persoonsgegevens delen.
– Ons ‘Cookie’-beleid
– Uw rechten

Wie is verantoordelijk is voor de verwerking van de gegevens op deze website?

Wij, AtletiekWerking sportkring Eternit, beheren de gegevens van de site www.aweternit.be.

Wij zijn ook de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door deze website verwerkt worden.

Dat wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van u, onze websitebezoeker:
– mogen we zonder uw toestemming geen informatie over u verwerken die we niet nodig hebben om het leden- en oefenveldloopbeheer van deze website te laten functioneren.
– moet de informatie die we verwerken steeds voor zeer specifiek afgelijnd doeleinde gebruikt worden.
– mogen we uw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren en moeten we u informeren over welke informatie we over u verwerken.

Overzicht van de verwerkte persoonsgegevens.

We verwerken persoonsgegevens van iedereen die ons leden- en oefenveldloopbeheer gebruikt,
overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van uw lidmaatschap of onze jaarlijkse oefenveldloop.
We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.

Hieronder vindt u alle informatie over de persoonsgegevens die we over u verwerken in het kader van het lidmaatschap en jaarlijkse oefenveldloop
(dat wil zeggen: verzamelen, gebruiken/analyseren en bewaren).

Doel Persoons-gegevens Bewaartermijn Langs welke weg
verzamelen we de gegevens?
Ontvanger /Verwerker van de gegevens
Beheren administratie clubleden -Geslacht
-Voornaam
-Achternaam
-Adres
-Woonplaats (postcode +woonplaats)
-Geboorteplaats
-Telefoonnummer
-Gsmnummer
-Email-Adres
-Geboortedatum
-Competitie (J/N)
-Hoeveelste aangesloten lid van het gezin
-Te betalen lidgeld
1 jaar + archief 10 jaar Formulier ‘Inschrijven Club’ op de website Medewerkers ledenadministratie AtletiekWerking sportkring Eternit
Beheren betalingen lidgeld clubleden -Geslacht
-Voornaam
-Achternaam
-Adres
-Woonplaats (postcode +woonplaats)
-Geboorteplaats
-Telefoonnummer
-Gsmnummer
-Email-Adres
-Geboortedatum
-Competitie (J/N)
-Hoeveelste aangesloten lid van het gezin
-Te betalen lidgeld
-Lidgeld betaald
1 jaar + archief 10 jaar Formulier ‘Inschrijven Club’ op de website Medewerkers ledenadministratie AtletiekWerking sportkring Eternit
Inschrijven jaarlijkse oefenveldloop -Geboortedatum
-Voornaam
-Naam
-Adres
-Woonplaats
-Club
-Email-Adres
-Categorie
1 jaar + archief 10 jaar Invulformulier ‘Inschrijvingen AWE Oefenveldloop’ op de website
(Enkel beschikbaar een aantal weken voor het begin van iedere oefenveldloop)
Medewerkers oefenveldloop AtletiekWerking sportkring Eternit

Met wie delen we de persoonsgegevens?

We delen de persoonsgegevens die we via www.aweternit.be verkrijgen met niemand.

Ons ‘Cookie’-beleid

www.aweternit.be maakt gebruik van cookies.
Dat doen we om de volgende reden: de cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u deze site wilt bezoeken (Zogenaamde functionele cookies).

Welk cookies gebruiken we op www.aweternit.be?
-PHPSESSID: dit cookie is een zogenaamd sessiecookie dat de sessie-informatie van aangemelde gebruikers bijhoudt.
Aanmeldingen zijn enkel toegestaan aan beheerders.

-wordpress_id, wordpress_logged_in_id, wordpress_test_cookie, wp-settings-2, wp-settings-time-2: Deze cookies zijn functionele cookies van het gebruikte pakket ‘WordPress’, deze zijn nodig voor de goede werking van de site.

Opslag van de persoonsgegevens op de site.

De persoonsgegevens op de site worden opgeslagen bij onze provider one.com.
One.com op zijn beurt verzekert de privacy van onze gegevens in hun Privacy-Beleid

Uw rechten als gebruiker.

Meer informatie over uw rechten vindt u op de site van de privacycommissie: https://www.privacycommission.be/nl/de-verschillende-rechten

AWE kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018.

U heeft steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van uw persoonsgegevens.
​Hiervoor stuurt u een brief per post of per mail, met een bewijs van uw identiteit naar ons.

Uw brief kan u versturen naar:

Atletiekwerking Sportkring Eternit
Beukenveld, 3
1861 Westrode

U kan uw mail versturen in het formulier hieronder

Uw verzoek wordt 1 jaar gearchiveerd.